small.1m4small.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnionių I kaimas yra Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 3 km į pietryčius nuo Joniškio miestelio. Kaimo vakariniame pakraštyje yra Arino ežeras, rytiniame – Arnionių miškas. Netoliese yra ir Arnionys II.
 
XIX a. pabaigoje ichtiologas Mykolas Girdvainis įrengė žuvininkystės ūkį. Arnionys sovietų laikais garsėjo savo žuvivaisos įmone ir plaukiojančių paukščių veisykla. Šalimais buvo įrengtas tvenkinių kompleksas.

Šiuo metu dvaro teritorijoje įsikūrusi UAB „Armolė“ administracija. Žuvis veisiama, auginama ir parduodama, taip pat, pavasarį ir rudenį galima įsigyti įžuvinimo medžiagos. Įmonė augina karpius, karosus, lydekas, amūrus ir lynus. Ne mažiau kaip
50 proc. žuvies maitinimosi raciono yra natūralus maistas, todėl tvenkiniai tręšiami perpuvusiu mėšlu, žolėmis, šienu, šiaudais. Susidaro natūrali pašarinė bazė infuzorijoms (klumpelėms), jomis ir dumbliais minta dafnijos, kurios
vėliau tampa natūraliu maistu žuvims.Taip pat, žuvis kartais šeriama pašarais. Grūdus žuvininkystės ūkis perka iš sertifikuotų augalininkystės ūkių, todėl išryškėja pagrindiniai privalumai: tai sveika žuvis, skoninės savybės įtakotos natūralios mitybos.
Čia svarbiausia ne kiekybė, o kokybė.
 
UAB “Armolė” pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto "Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas" priemonę "Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra".

Pagal šią priemon​ę​ parengtas ir pradėtas įgyvendinti gamtotvarkos planas​,​ kurio pagrindini​s​ tiksla​s​ ​yra išsaugoti gulbių giesmininkių, didžiųjų baublių, nendrinių lingių, plovinių vištelių, upinių ir juodųjų žuvėdrų veisimosi buveines bei padidinti vandens paukščių sankaupų maitinimosi buveinių plotą. Antraeilis uždavinys yra išsaugoti foninių vandens paukščių rūšių perėjimo buveines.​


{sis}Apie_mus_s{/sis}